Alle parkeerregels op een rij.

Zo sta je nooit fout geparkeerd.

Waar mag je wel en niet parkeren? Met deze lijst weet je precies wat wel mag en voorkom je een boete.

Parkeren regels

Waar mag je wel en niet parkeren? Wat zijn precies de regels? Wat is het verschil tussen parkeren en stilstaan? Gelden er andere regels voor parkeren buiten de bebouwde kom? Allianz Direct zet alle parkeerregels voor je op een rij.

Parkeren en stilstaan

Het is als eerste belangrijk om het verschil tussen parkeren en stilstaan te weten. Hier gelden andere regels voor. Er zijn twee soorten stilstaan. Soms sta je stil omdat de verkeerssituatie hier om vraagt, bijvoorbeeld voor een verkeerslicht. Je kunt ook stilstaan om een andere reden. Dit is meestal van korte duur, bijvoorbeeld om iemand in of uit te laten stappen of om te laden of lossen. In andere gevallen spreken we van parkeren, ook als je zelf in je auto zit.

Waar mag je stilstaan met de auto en waar niet?

Stilstaan zonder aanleiding vanuit de verkeerssituatie is toegestaan aan de uiterste linker of rechterzijde van de rijbaan, tenzij dit anders is aangegeven. Je mag niet stilstaan als er een doorgetrokke gele streep op de stoep staat.

Er zijn ook een aantal specifieke plekken waar je niet mag stilstaan volgens de parkeerregels:

  • Op een kruising
  • Op de rijbaan naast een fietsstrook of busstrook
  • In een zone van vijf meter voor en na een oversteekplaats
  • In een zone van vijf meter voor en na een bocht
  • Bij een bushalte (passagiers laten in- of uitstappen mag hier wel, zolang het de bus niet hindert)
  • In tunnels
  • Op viaducten

Parkeerregels: stilstaan vs parkeren

Op plekken waar je niet mag stilstaan, mag je uiteraard ook niet parkeren. Voor parkeren geldt ook nog dat dit niet mag voor een inrit of uitrit. Je mag natuurlijk wel parkeren op parkeerplaatsen, in parkeervakken en parkeerstroken.

De regels voor parkeren buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom mag je niet parkeren op de rijbaan van een voorrangsweg. Op andere wegen mag dit wel, tenzij anders aangegeven. Ook mag je in de berm parkeren. In al deze situaties mag je het verkeer niet hinderen. Dit geldt als je stilstaat, maar ook als je geparkeerd bent. In beide gevallen wil je natuurlijk ook goed verzekerd zijn. De autoverzekeringen van Allianz Direct zijn scherp geprijsd en online in een paar stappen geregeld.

Was dit artikel nuttig?

Vrouw thuis met laptop

Wil je hoge juridische kosten voorkomen?

Helaas kom je er niet altijd uit met een andere automobilist of met de merkdealer van je auto. Kies net als 68% van onze klanten voor onze rechtsbijstandverzekering. Met deze aanvullende dekking sta je sterk in een juridisch conflict.