Vrouw in auto

Juridische informatie

Disclaimer

Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website en mobiele diensten correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie onvolledig of onjuist is. Allianz Direct is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van de informatie is ontstaan. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor sites die wij niet onderhouden, waarnaar wordt verwezen of die verwijzingen naar onze site bevatten. Allianz Direct mag de inhoud van deze site en mobiele diensten zonder kennisgeving wijzigen.

Kopiëren niet toegestaan

De afbeeldingen, (handels)namen, logo's en teksten op deze site zijn ons exclusieve eigendom, of voeren wij in licentie. Ze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of een ander intellectueel eigendomsrecht. Het is daarom niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allianz Direct (delen van) de inhoud van deze site over te nemen.

Over Allianz Direct

Allianz Direct is de handelsnaam van Allianz Direct Versicherungs-AG. Het postadres van het Nederlandse bijkantoor, ‘Allianz Direct Versicherungs-AG, Dutch branch’, is Postbus 1008, 3000 BA Rotterdam. Het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is 82940533 en het vergunningsnummer bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is 12048349.

Gedragscodes

Allianz is lid van het Verbond van Verzekeraars. Dit betekent dat wij ons houden aan de gedragscodes en bedrijfsregelingen die voor alle leden van het Verbond gelden en die waar wij zelf op hebben ingetekend. De gedragscodes en bedrijfsregelingen zijn te vinden op: https://www.verzekeraars.nl/branche/zelfregulering.

Daarnaast ontvangen onze medewerkers geen bonus of andere beloning wanneer je een verzekering bij Allianz Direct afsluit.

Hoe je bij ons een verzekering kunt afsluiten

Je kunt via onze website een verzekering bij ons sluiten. Dat gaat alleen in de Nederlandse taal. Het sluiten van de verzekering gaat als volgt. Als je je kenteken invult, dan berekenen wij eerst een premie. Als je op basis van die premie een verzekering bij ons wilt aanvragen, dan kies je de pakketten die je wilt en nodig hebt en beantwoord je een aantal vragen die voor ons van belang zijn voor de vraag of wij je daadwerkelijk kunnen accepteren als klant. Je moet die vragen natuurlijk eerlijk beantwoorden. Door tenslotte op de knop ‘verzekering aanvragen’ te drukken, vraag je de verzekering bij ons aan. Je moet meteen de eerste premie betalen via iDEAL. Let op dat je vlak voor je aanvraag nog goed controleert of je gegevens juist zijn. Als dat niet zo is, dan kun je die gegevens vóór je aanvraag nog wijzigen. De verzekering komt tot stand als wij de eerste premie hebben ontvangen én we je hebben laten weten dat we je als klant hebben geaccepteerd. Dat krijg je snel van ons via email te horen. Wij sturen je dan de polis en de voorwaarden. Ook kun je deze informatie vinden in je Account. Het is belangrijk dat je deze informatie zelf goed bewaart, op je eigen computer opslaat of print. Dit is namelijk je contract met ons. 

E-mail Disclaimer

Alle informatie die wij per e-mail (en bijlagen) versturen is alleen bestemd voor de geadresseerde(n) en diegene die van de geadresseerde(n) toestemming krijgen om dit bericht te lezen. Gebruik door anderen is niet toegestaan. De informatie in de e-mail (en de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Ontvang je een bericht per ongeluk? Neem dan contact op met de afzender en vernietig het bericht (en bijlagen).

Informatie slechts indicatief

Op deze site gaan wij uit van algemene uitgangspunten, die wellicht niet (allemaal) op jouw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De informatie op deze site is daarom indicatief en kan gewijzigd worden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie:

Klachten

Ben je ontevreden over onze service of ben je het oneens met een beslissing van een medewerker van Allianz Direct? Neem dan telefonisch contact met ons op zodat wij het met elkaar kunnen bespreken. Wellicht kunnen we samen tot een oplossing komen.

Ben je niet tevreden met de oplossing van een van onze medewerkers? Dan kun je een klacht indienen via het contactformulier. Ben je niet bij ons verzekerd? Gebruik dan dit contactformulier om je bericht aan ons door te geven.

Ben je niet tevreden met onze afhandeling van uw klacht? Dan kun je de klacht richten aan onze directie en wordt je klacht nogmaals bekeken. Komen wij er dan niet uit? Dan kun je de klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachteninstituut Financiele Dienstverlening. Deze stichting bemiddelt tussen jou en Allianz Direct en neemt eventueel een bindende beslissing.

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

Meningsverschillen

Op deze disclaimer, de periode vóór de totstandkoming van de verzekering en de verzekering zelf, is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele meningsverschillen door, of in verband met deze disclaimer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.