Klachten na het onderhoud van je auto?

Dat is vervelend zeg. Hier lees je wat je kunt doen wanneer je klachten hebt na onderhoud aan je auto.

Klachten onderhoud auto

Na een bezoek aan de garage kun je klachten hebben. Misschien is de reparatie duurder uitgevallen dan afgesproken of is het gebrek niet goed verholpen. Dan is het goed om te weten wat jouw rechten en plichten zijn en welke stappen je kunt ondernemen. Alianz Direct vertelt met welke klachten je te maken kunt krijgen en welke stappen je kunt nemen.

Reparatie pakt duurder uit

Vraag vooraf een prijsindicatie. Als de kosten hoger dreigen te worden moet de garage toestemming aan jou vragen. Doet de garage dit niet, dan kunt je bezwaar maken tegen de hogere rekening. Verderop lees je hoe u dit doet.

Het gebrek is niet verholpen

Als volgens jou het gebrek niet verholpen is, moet je toch de rekening betalen. Tenzij je kunt bewijzen dat de garage een fout heeft gemaakt. Dit is niet altijd even gemakkelijk. Vraag in ieder geval om de vervangen onderdelen, als daar sprake van is. Deze kunnen als bewijsmateriaal dienen.

De reparatie duurt te lang

Er is geen wettelijke termijn waarbinnen de reparatie moet zijn uitgevoerd. Maak daarom duidelijke afspraken met de garage. Als de reparatie langer duurt dan afgesproken heb je recht op een redelijke vergoeding voor de geleden schade. Dit kan zijn in de vorm van een leenauto of een geldbedrag.

Schade tijdens het onderhoud

Je auto heeft gebreken of schade die het voor de reparatie nog niet had. Om de garage aansprakelijk te stellen ligt ook hier de bewijslast bij jou. Een expert inschakelen is een optie. Ook foto’s van voor en na de reparatie zijn mogelijke bewijsmiddelen.

Hoe te handelen bij een klacht

Doorloop deze stappen als je een klacht hebt:

Ga terug naar de garage. Stel de garage in staat om het probleem op te lossen. Als de garagist weigert kun je de volgende stappen zetten.

Verzamel bewijs. Zonder bewijs kun je de garage niet aansprakelijk stellen. Voorbeelden van bewijs zijn de oude onderdelen of een technische expertise.

Stuur een aangetekende brief. Stel de garage officieel in gebreke met een brief. Vermeld hierin de klacht, jouw eis, een reactietermijn (twee weken) en welke mogelijkheden jij de garage al hebtgeboden om het op te lossen.

Neem juridische stappen. Reageert de garage niet of negatief op jouw brief? Stuur dan weer een brief met daarin de melding dat de termijn is verstreken en welke vervolgstappen je gaat zetten.

Juridische stappen

Is de garage aangesloten bij de BOVAG? Dan kun je een juridische procedure starten via hun geschillencommissie. In een andere gevallen kun je een jurist inschakelen, bijvoorbeeld via jouw rechtsbijstandverzekering. Als je zelf een jurist moet betalen moet je afwegen of dit financieel de moeite waard is. Je kunt ook zelf een juridische procedure starten, maar dat is erg ingewikkeld en kan ook veel geld kosten.

Door van te voren duidelijke afspraken te maken kun je klachten vaak voor zijn. Als deze toch ontstaan dan biedt een rechtsbijstandsverzekering uitkomst. Met de juiste verzekeringen ben je op het ergste voorbereid. Met autoverzekeringen is dat net zo. Jouw auto verzekeren bij Allianz Direct betekent jouw auto verzekeren met een prima dekking tegen een scherpe prijs.

Vrouw thuis met laptop

Wil je hoge juridische kosten voorkomen?

Helaas kom je er niet altijd uit met een andere automobilist of met de merkdealer van je auto. Kies net als 68% van onze klanten voor onze rechtsbijstandverzekering. Met deze aanvullende dekking sta je sterk in een juridisch conflict.