Fraudebeleid Allianz Direct

Oktober 2023

Fraudebeleid van Allianz Direct

Fraudebeleid

Een goede relatie tussen Allianz Direct en haar klanten wordt gevormd door vertrouwen. Helaas blijkt uit meerdere onderzoeken dat een kleine groep mensen dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Omdat loyale klanten hier de dupe van zijn, maken wij ons sterk om fraude actief te bestrijden. Wij vinden een eerlijke, scherpe premie voor onze klanten belangrijk. Hoe meer er door klanten gefraudeerd wordt, hoe hoger onze premies. Dat willen wij natuurlijk voorkomen.

Wij geven graag duidelijkheid over hoe wij actief te werk gaan in fraudebestrijding. Om meer inzicht te geven in wat fraude precies is, hebben wij dit fraudebeleid opgesteld. Hieronder vind je voorbeelden van fraude en meer informatie over de gevolgen van fraude, net als informatie over fraudeonderzoek bij Allianz Direct.  

Wat zien wij als fraude? 

Allianz Direct gaat ervanuit dat haar klanten bij het aanvragen van een verzekering, of bij het indienen van een schadeclaim, altijd eerlijke antwoorden geven. Wanneer klanten vragen oneerlijk beantwoorden en zaken anders voorstellen dan ze daadwerkelijk zijn, zien wij dat als fraude. Hieronder vind je een aantal voorbeelden:

 • Je verstrekt met opzet onjuiste informatie aan ons bij het aanvragen van een verzekering. Je geeft bijvoorbeeld aan dat je nooit in aanraking bent geweest met justitie, terwijl dit wel het geval is. 
 • Je dient een schadeclaim in en vertelt niet de waarheid over wat er daadwerkelijk is gebeurd. Je claimt bijvoorbeeld meer schade dan dat er daadwerkelijk is ontstaan.
 • Je levert vervalste documenten of nota’s bij ons aan. Denk hierbij aan valse aankoopbonnen waarop het bedrag of de datum is aangepast. 
 • Je geeft een hoger bedrag aan ons op dan de daadwerkelijk geleden schade. 
 • Je houdt bewust bepaalde informatie achter, bijvoorbeeld dat jouw eigendom al veel eerder was beschadigd dan jij ons vertelt.
 • Je zet een schademelding in scène. Je doet bijvoorbeeld net alsof er een diefstal is gepleegd, terwijl dit niet zo is. Of je doet samen met een ander persoon alsof je een aanrijding hebt veroorzaakt om een schadevergoeding te claimen.

Voorkom vergissingen

Weet je niet zeker wat we met een bepaalde vraag bedoelen wanneer je een verzekering afsluit? Of is het onduidelijk welke informatie wij exact nodig hebben bij het indienen van een schadeclaim? Aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen. Op deze manier voorkomen we samen vergissingen. 

Gevolgen voor de eerlijke klanten

Door met vele klanten premie te betalen, draag je samen de financiële risico’s wanneer er bij iemand schade ontstaat. Dat betekent dat je als eerlijke klant helaas ook meebetaalt aan de onterechte claims van fraudeurs. Zo stijgen de premies ook onnodig door fraudeurs. Uit onderzoek blijkt dat verzekerden tot wel €100 per jaar kwijt zijn om fraudekosten te compenseren. Om die reden doen wij aan actieve fraudebestrijding en leggen wij maatregelen op wanneer wij concluderen dat er fraude is gepleegd. 

Hoe gaat het fraudeonderzoek van Allianz Direct in zijn werk? 

Zodra wij het vermoeden hebben dat een melding niet klopt, stellen wij altijd een onderzoek in. Dat betekent niet direct dat er sprake van fraude is. Constateren wij toch dat je niet eerlijk bent geweest tijdens het aanvragen van je verzekering? Of lieg je over een schade? Dan:

 • Keren wij de schade niet of maar voor een deel uit;
 • Kunnen we aangifte doen bij de politie;
 • Stoppen we je verzekering meteen. En ook alle andere verzekeringen die je bij ons hebt, zelfs als daar niet gefraudeerd is; 
 • Maken we een melding in ons eigen register. Hier kunnen alleen bepaalde medewerkers van Allianz in kijken;
 • Geven we je gegevens door aan de stichting CIS. Kijk voor meer details hierover in ons privacybeleid;
 • Melden wij de gebeurtenis en je persoonsgegevens bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars; 
 • Verhalen we de schade op jou als we deze (deels) hebben betaald; 
 • Sturen we je de rekening van alle extra kosten die wij hebben gemaakt voor het regelen van je schade. En ook van de kosten van het opsporen en onderzoeken van de fraude. 

Als wij het vermoeden hebben van fraude, nemen we altijd eerst contact met je op om ook jouw kant van het verhaal te horen. Wanneer wij uiteindelijk toch concluderen dat er fraude is gepleegd, laten we dit per brief weten. Hierin staat:

 • Dat wij de fraude hebben geconstateerd;
 • Welke maatregelen we nemen;
 • Welke gevolgen dit voor jou heeft.

Aan deze regels houden wij ons

Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken, houden we ons aan de gemaakte afspraken die staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Daarnaast houden wij ons ook aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen dat is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Deze kun je ten alle tijden terugvinden op hun website

Vermoed je fraude? 

Als je het vermoeden hebt dat een klant van Allianz Direct onze verzekering misbruikt, kun je contact met ons opnemen via het e-mailadres anti.fraud@allianzdirect.nl.