1 op 10 Nederlanders wil EK wedstrijd Oranje live in Duitsland bijwonen

Hup Holland Hup

  • Groot deel Nederlanders niet op de hoogte van verkeersregels in Duitsland

  • Een op de tien denkt dat Nederland het EK gaat winnen

EK voetbal

Rotterdam, 14 juni 2024 - Heb je de Oranjekoorts al te pakken? Vandaag gaat het EK voetbal weer van start. Dit jaar wordt het toernooi in Duitsland gehouden, voor veel Nederlanders dé kans om een wedstrijd van Oranje live in het stadion te zien. Uit onderzoek van verzekeraar Allianz Direct blijkt dat 1 op de 10 Nederlanders van plan is om naar Duitsland te reizen om een wedstrijd bij te wonen.

In het onderzoek vroeg Allianz Direct naar de meningen en het gedrag van Nederlanders rondom het aankomende EK in Duitsland. Hieruit blijkt dat veel mensen enthousiast zijn, maar dat de meningen toch verdeeld blijven. Zo geeft de helft (49%) van de Nederlanders aan het EK op TV te gaan kijken, terwijl een derde (36%) dit niet van plan is. Daarnaast zegt 38% van de Nederlanders überhaupt niet geïnteresseerd te zijn in het EK, terwijl 43% dat wel is. 

Of we het EK gaan winnen? Uit het onderzoek van Allianz Direct blijkt dat slechts 9% van de Nederlanders daarvan overtuigd is. Toch zijn er relatief veel Oranjefans die Nederland willen toejuichen in het stadion. Als Nederland de finale haalt, zegt zelfs 1 op de 8 Nederlanders dat ze erbij zullen zijn. 

Verkeersregels in Duitsland: wat je moet weten

Met de mogelijkheid dat Nederlanders massaal richting Duitsland trekken vanwege het EK, is het belangrijk om te weten dat er andere regels gelden op de Duitse wegen. Zo laat onderzoek van Allianz Direct zien dat veel Nederlanders zich hier niet bewust van zijn. Zo zegt maar iets meer dan de helft (51%) te weten dat er op sommige stukken Duitse Autobahn geen snelheidslimiet geldt. Wel geeft bijna een derde (29%) aan het fijn te vinden dat je in Duitsland harder mag rijden. Terwijl 12% zegt dit juist eng te vinden.

Daarnaast zorgt slechts een derde van de Nederlanders (35%) voor een milieusticker als zij met de auto naar Duitsland gaan. Toch is het slim om hier wel voor te zorgen, want bijna elke stad in Duitsland heeft tegenwoordig een milieuzone, waar rijden of parkeren zonder milieusticker wordt bestraft met een boete van €100. 

Ten slotte is maar 1 op de 5 Nederlanders (19%) bekend met de regels rondom het gebruik van radardetectieapparatuur in Duitsland en geeft 12% aan een app voor flitspaalsignalering te gebruiken tijdens het rijden in Duitsland. Mocht je zo’n app hebben geïnstalleerd, dan is het goed om je bewust te zijn van het feit dat dit verboden is in Duitsland, en dat je door zo’n app te gebruiken een boete riskeert van €75.

 

*Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Allianz Direct door Direct Research onder een representatieve groep Nederlanders met rijbewijs en auto in maart 2024.

Vrouw met oranje jas

Fiona Mirrer

  • PR & Interne Communicatie 
  • fiona.mirrer@allianzdirect.nl | 06-48932492