Wat betaal je voor je autoverzekering?

1 op 3 Nederlanders heeft geen idee

De cijfers op een rij:

  • 72% weet niet precies wat autoverzekering dekt

  • Ouderen (65+) het beste geïnformeerd: 43% op de hoogte van dekking

  • Maandelijkse premie gemiddeld €46

Man bij grijze auto

Rotterdam, 22 juni 2020 – Automobilisten betalen elke maand een premie voor hun autoverzekering, maar hoe hoog is dat bedrag precies? Bijna een derde (30%) van Nederland heeft daar geen idee van, zo blijkt uit ons onderzoek*. Ook is er veel onwetendheid over de dekking van de autoverzekering; 72% weet niet precies waarvoor hij of zij verzekerd is en 30% heeft geen idee heeft welk bedrag er maandelijks voor de autoverzekering wordt afgeschreven. Maar 41% weet dit ongeveer te benoemen. De overige 29% weet exact het bedrag wat elke maand wordt besteed aan de verzekering. Mannen lijken zich bewuster te zijn van hun vaste lasten: zij weten iets vaker precies (35%) wat zij aan premie betalen dan vrouwen (23%).

Maandelijkse premie gemiddeld €46

Kijkend naar de exacte kosten, blijkt dat automobilisten gemiddeld €46 per maand betalen voor hun autoverzekering. Voor een WA-verzekering betalen respondenten rond de €30 per maand, voor een Beperkt Casco-verzekering gemiddeld €42 en voor een All Risk-verzekering gemiddeld €52. De maandelijkse premie kan echter per persoon verschillen en is afhankelijk van onder andere het aantal schadevrije jaren, maar ook van factoren zoals type auto, leeftijd en postcode. Mensen die nog nooit zijn overgestapt, betalen gemiddeld iets meer per maand (€52) dan mensen die wel eens een overstap gemaakt hebben (€45).

Onwetendheid over dekking autoverzekering

Uit het onderzoek blijkt ook dat lang niet alle Nederlandse automobilisten weten waar zij voor verzekerd zijn. Slechts 28% is er precies van op de hoogte wat hun autoverzekering dekt. Bijna twee derde (61%) weet dit ongeveer te benoemen en een op de tien (10%) heeft geen idee. Net zoals het geval is bij het premiebedrag, weten mannen iets vaker wat de verzekering precies dekt (35% versus 22% van de vrouwen). Ook werden er verschillen gevonden tussen jongeren en ouderen. Slechts 19% van de 18 tot 49-jarigen weet precies wat hun autoverzekering dekt. Mensen tussen de 50 en 65 jaar zijn een stuk beter op de hoogte (34%) en ouderen zijn het beste geïnformeerd: van de 65+-ers weet 43% hoe hun dekking eruitziet.

42% Nederlanders nog nooit overgestapt

Eerder bleek al dat Nederlanders trouw zijn aan hun autoverzekeraar: bijna de helft (42%) is nog nooit overgestapt naar een ander. Gemiddeld hebben automobilisten al 11 jaar een autoverzekering bij dezelfde verzekeringsmaatschappij. Tenslotte gaat de Nederlander voor gemak: ruim acht op de tien (84%) brengen meerdere verzekeringen bij één verzekeraar onder.

*Onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Team Vier onder 1.152 respondenten die in het bezit zijn van één of meerdere auto’s of een auto leasen, april 2020.

Vrouw met oranje jas

Fiona Mirrer

  • PR & Interne Communicatie 
  • fiona.mirrer@allianzdirect.nl | 06-48932492