Koppel achter de laptop

Het juiste doen om de toekomst veilig te stellen

Bij Allianz Direct staan we samen sterker. We vertrouwen op onze sterke waarden en principes. We behandelen elkaar met respect, handelen integer, zijn transparant en vertellen de waarheid.

Naleving van wettelijke voorschriften en interne regelgeving heeft voor ons de hoogste prioriteit. Als overtredingen vroegtijdig worden vastgesteld, kunnen passende maatregelen worden genomen om schade aan klanten, werknemers, zakenpartners en het bedrijf zelf te voorkomen of te beperken. Onze gedragscode bevat belangrijke informatie en richtlijnen, gebaseerd op onze kernwaarden, en helpt ons om de juiste beslissingen te nemen in onze dagelijkse activiteiten. Bekijk onze gedragscode.

Heb je informatie over wangedrag of een overtreding van de regels bij Allianz Direct, dan kan je je bezorgdheid aan ons melden via ons online meldingskanaal:

Allianz Direct beoordeelt alle ingediende meldingen en zorgt ervoor dat deze vertrouwelijk blijven en dat alle partijen eerlijk worden behandeld. Houd er rekening mee dat jouw melding alleen kan worden beoordeeld als deze voldoende informatie bevat. Daarom vragen wij je zoveel mogelijk details te verstrekken. Als je echter niet over gedetailleerde informatie beschikt, mag dit je er niet van weerhouden jouw bezorgdheid te uiten.

Wanneer je een melding doet, krijg je binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging.

Het is nuttig voor ons compliance team als je bij het indienen van een melding jouw naam en/of e-mailadres vermeldt. Zo kunnen we contact met je opnemen als we nog vragen hebben. Als je echter liever anoniem blijft, respecteren wij jouw beslissing en wordt je zaak toch onderzocht.

Allianz Direct zal niet toestaan dat iemand die met goede bedoeling een melding doet, wordt benadeeld. Dit geldt zelfs als een onderzoek de geuite beschuldigingen niet bevestigt.

Jouw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Wij nemen passende maatregelen om alle ontvangen informatie zorgvuldig te behandelen en de belangen van alle betrokken personen te vrijwaren. Alle verstrekte gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Als je liever geen gebruik maakt van ons meldingsinstrument, kun je jouw zorgen ook sturen:

Zorgen kunnen ook rechtstreeks aan de afdeling Compliance worden gemeld.

Let op: dit communicatiekanaal is niet bedoeld voor klachten die geen betrekking hebben op wangedrag of een schending van externe of interne bedrijfsregels. Klachten met betrekking tot een verzekeringspolis of een van onze diensten kun je via ons klachtformulier indienen.