Klimaatbestendig wonen

April 2024

De meest klimaatbestendige plek om te wonen

Je hoort het overal voorbij komen: klimaatverandering. Tegenwoordig zijn we er veel meer mee bezig, want het wordt steeds belangrijker. We merken allemaal dat het klimaat verandert en het is goed dat we er nu iets aan gaan doen. Zo kunnen we de toekomst verbeteren. Dat is niet alleen goed voor jou, maar ook voor de plek waar je later gaat wonen. Iedere plek in Nederland heeft zo zijn charmes, maar wat is de meest klimaatbestendige plek om te wonen? We leggen je alles uit in deze blog.

Klimaatverandering in Nederland

Allereerst; wat houdt klimaatverandering in voor Nederland? Het grootste deel van Nederland ligt  onder de zeespiegel. Dit betekent dat zodra de zeespiegel stijgt, ons land sneller te maken heeft met overstromingen. Tegenwoordig krijgen we ook te maken met verandering van het weer. De winters worden zachter en de zomers steeds warmer. Daar komen  ook zwaardere buien en hittegolven bij kijken. Je merkt misschien ook dat de lente al eerder begint; de planten bloeien eerder, de bomen worden sneller groen, de insecten komen eerder en de vogels broeien vroeger. Er is wel een voordeel: we kunnen andere plant- en groentesoorten verbouwen dan normaal.

Beleid en maatregelen

In Nederland worden maatregelen genomen tegen klimaatverandering, waaronder klimaatmitigatie (vermindering van broeikasgasemissies) en klimaatadaptatie (aanpassing aan de gevolgen). Mitigatie gaat over het gebruik van schonere energiebronnen en het verminderen van CO2 en methaanuitstoot. Adaptatie betekent dijkversterking, rivierverbreding, vergroening van steden, en het creëren van wateropvangplaatsen om overstromingen te voorkomen. Beide zijn belanrgijk om het effect van klimaatverandering te verminderen en Nederland voor te bereiden op toekomstige veranderingen.

De beste plek om te wonen

Natuurlijk hebben al deze veranderingen in het klimaat ook gevolgen voor huizen. Een onderzoek van ABN AMRO heeft drie belangrijke risico's duidelijk gemaakt: er komt meer droogte en hitte, de zeespiegel stijgt en het gaat harder regenen. Deze risico's kunnen invloed hebben op hoeveel huizen waard zijn en of huiseigenaren genoeg geld hebben om eventuele schade te repareren. Het onderzoek laat zien dat maar ongeveer 7% van de mensen in Nederland in gebieden woont waar het klimaat meer risico's met zich meebrengt. Maar natuurlijk hangt het ook af van waar je woont en hoe je huis gebouwd is in het gebied.

Maar waar kun je dan het beste wonen? De NOS heeft onderzoek gedaan naar de beste plekken om te wonen met zo min mogelijk risico's door klimaatverandering. Sommige steden en gemeenten zijn al bezig met het verminderen van deze risico's.

De meest klimaatbestendige plek om te wonen: Berkelland (Gelderland)

Berkelland wordt beschouwd als de meeste klimaatbestendige gemeente in Nederland. Maar er zijn nog andere gemeenten die actief werken aan maatregelen om zich aan te passen aan het veranderde klimaat.

Gemeenten zoals Haarlem en Goirle zijn goed voorbereid op klimaatverandering. Ze focussen vooral op problemen zoals droogte, hitte, wateroverlast en zeespiegelstijging. Om zich aan te passen, nemen ze maatregelen zoals het versterken van dijken, verbreden van rivieren, meer groen aanleggen en klimaatstresstests uitvoeren om kwetsbaarheden te vinden.

Er zijn ook een aantal plekken die meer last krijgen van klimaatverandering volgens onderzoek van ABN-AMRO. Voornamelijk zal dit door overstromingen komen. De gebieden die hierdoor kwetsbaar zijn, liggen vooral langs de kust en de rivieren. Dit zijn een aantal plekken die er het meest last van krijgen:

 • Rotterdam

 • Amsterdam

 • Den Haag

 • Zeeland

 • Noord-Hollandse kustgebieden

 • Limburg (voornamelijk steden aan de maas)

 • Waddeneilanden

 • Gebieden langs rivieren

 • Ijsselmeer regio

 • Utrechtse Heuvelrug

Benieuwd of jij nog veilig zit? Gebruik de NOS tool om je postcode in te vullen en zie welke risico's er voor jou gelden!  

Stedelijke versus landelijke gebieden

De verschillen tussen stedelijke en landelijke gebieden die te maken hebben met klimaatverandering zijn opvallend. Stedelijke gebieden hebben vaak een hogere temperatuur dan landelijke gebieden. Dat komt door het stedelijk hitte-eilandeffect en de warmte die vrijkomt uit menselijke activiteiten zoals verwarming. Daarnaast versterkt een stedelijke omgeving de effecten van klimaatverandering, waaronder hitte, droogte en wateroverlast. Dit kan leiden tot extra hittestress en schade aan gebouwen en voorzieningen.

In steden moet er wat veranderen om de problemen door klimaatverandering minder erg te maken en om de gezondheid te verbeteren. Om dit voor elkaar te krijgen kunnen we bijvoorbeeld meer groen planten, de straten anders indelen zodat er minder warmte afgestoot kan worden en zorgen dat gebouwen aangenamer worden qua temperatuur. Ook moeten we beter omgaan met hitte, waterafvoer en wateropslag. 

In dorpen en op het platteland moeten we ons ook aanpassen.Zo moeten we zorgen dat het water beter wordt beheerd, zowel onder de grond als boven de grond. Het is belangrijk om te weten dat dit ook risico's met zich meebrengt, zoals te veel of te weinig water. Om goede plannen te maken, is er nog veel informatie nodig over hoe het water wordt beheerd op het platteland. 

Wat je kan doen om je huis klimaatbestendiger te maken

Als huiseigenaar kun je gebruikmaken van de klimaatrisico kaarten van de overheid om je huis te beschermen tegen de effecten van klimaatverandering. Begin met het vaststellen van de risico's die van invloed zijn op jouw locatie. Daarna kun je met een duidelijk doel maatregelen nemen om je huis beter bestand te maken tegen deze risico's. Voorbeeld: je woont in een gebied waar overstromingen kunnen voorkomen. Dan is het verstandig om waterbestendige materialen te gebruiken of om de fundering van je woning aan te passen.

Het is ook belangrijk om je huis regelmatig te laten controleren op kwetsbaarheden die verband houden met klimaatverandering, zoals problemen met de fundering of schade door extreme weersomstandigheden. Door preventieve maatregelen te nemen, zoals het verbeteren van de isolatie, het aanleggen van groene daken of het installeren van waterafvoersystemen, kun je de weerstand van je huis tegen klimaatverandering vergroten. 

Tips om je huis te klimaatbestendig te maken

Het is verstandig om advies in te winnen bij experts, zoals aannemers of architecten die gespecialiseerd zijn in klimaatbestendig bouwen. Zij kunnen specifieke aanpassingen aan je huis voorstellen op basis van de risico's die zijn ontdekt op de klimaatrisico kaarten. Kijk voor meer tips op ons blog je huis duurzaam maken

Het wordt steeds lastiger om een goede woonplek te vinden waar je zo min mogelijk last hebt van klimaatverandering.We kunnen natuurlijk niet op alles voorbereid zijn. Maar met de woonverzekering van Allianz Direct ben je al goed op weg!  

Bronnen

 • Rijksoverheid
 • Milieu Centraal
 • NOS
 • ABN-AMRO
 • Sigma Earth
 • Atlas Leefomgeving
Allianz Direct woonverzekering

Ook een woonverzekering afsluiten?

Verzeker ook je spullen en je huis precies zoals jij dat wilt.

Was dit artikel nuttig?